Szkolenia

Każda firma chce się rozwijać. Każda firma ma obszary, nad którymi powinna pracować. A najlepiej zrobić to, zdobywając wiedzę od praktyków biznesu w obszarach, z którymi przedsiębiorcy i właściciele firm spotykają się na co dzień. Dlatego głównym celem prowadzonych przez nas szkoleń, jest pokazanie skutecznych narzędzi, jakimi można posługiwać się w codziennej praktyce rynkowej, tak aby działać efektywnie i sprawnie, nie tracąc przy tym czasu na samodzielnym zdobywaniu wiedzy i uczeniu się na własnych błędach.

Głównym szkoleniowcem jest Izabela Sowińska-Bajon – psycholog, coach, trener biznesu, doświadczona prezes firmy

Swoją karierę zawodową rozpoczęła jeszcze podczas studiów na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zanim ukończyła naukę pracowała już jako dyrektor sprzedaży, a następnie objęła funkcję prezesa w nowopowstałej spółce własnego pomysłu. Jako właściciel firmy zdobyła niezastąpioną wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, a także olbrzymie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu ludźmi, wyznaczaniu strategii oraz prowadzeniu kampanii marketingowych.  Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu biznesowemu połączonemu z wiedzą i doświadczeniem psychologa (ukończone studia psychologiczne na Uniwersytecie Psychologicznospołecznym SWPS, własna praktyka) stworzyła autorskie szkolenia, dzięki którym pomaga firmom, instytucjom oraz ich pracownikom wykorzystać swój potencjał, zwiększyć efektywność działań i zmaksymalizować zyski.

Oferowane szkolenia:

Efektywne formy sprzedaży – w programie m.in.: psychologiczne metody zwiększania efektywności sprzedaży, perswazja i manipulacja, ćwiczenia sprzedażowe (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Budowanie zespołu – w programie m.in.: role w grupie, dobieranie zespołu pod kątem zwiększania efektywności, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Trening asertywności – w programie m.in.: sposoby komunikacji, osiąganie celów bez urażania innych, budowanie wewnętrznej pewności siebie

Radzenie sobie ze stresem – skuteczne techniki radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w sytuacjach konfliktowych – psycholog jako mediator (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Sprawna komunikacja – w programie m.in.: autoprezentacja, efekt aureoli, prowadzenie wystąpień publicznych (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Coaching menedżerski – w programie m.in.: świadome przywództwo, cechy osobowości lidera i ich wzmacnianie, charyzma w roli menedżera (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Work-life balance – w programie m.in.: równowaga między pracą a życiem osobistym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zarządzanie czasem (zapytaj o szczegóły szkolenia)

Szkolenia integracyjne – autorskie szkolenia organizowane i przygotowywane „na miarę” na podstawie profilów osobowościowych pracowników oraz potrzeb Klienta

Kontakt

Kreacja Ciała
ul. Grodziska 14
60-363 Poznań
Pon-Pt: 9-18, Sob: 10-16
tel. +48 781 003 555
email: kontakt@kreacjaciala.pl