kreacja ciala
kreacja ciala

Blog

KOMUNIKACJA cz. 1- z czym ją jeść?

Dodano: 20-12-2019

Towarzyszy nam każdego dnia. Jest czymś tak oczywistym, że najczęściej nie zastanawiamy się nad jej istnieniem, jakością czy rolą, jaką odgrywa w naszym życiu. Najdobitniej odczuwamy jej ogromne znaczenie, kiedy zawodzi. Komunikacja – czym jest, dlaczego jest tak ważna i co warunkuje jej efektywność?

 

Doceńmy to, co oczywiste

Jak istotną częścią naszego życia jest komunikacja, obrazują m. in. dane z badań psychologicznych. Według ocen specjalistów, na komunikację z innymi przeznaczamy średnio około 70 proc. naszego czasu, w którym nie śpimy. W ramach tego mówienie zajmuje nam średnio około 32 proc., a słuchanie między 42 a 57 proc. (Cooper, 1994). Możemy więc wnioskować, że zdecydowana większość czynności, które wykonujemy na co dzień oparta jest o komunikację. Bez niej nasze życie stałoby się pustelnią, w ramach której trudno przetrwać, ponieważ z natury potrzebujemy pomocy i obecności innych. Kluczową rolą komunikacji jest nie tylko funkcja instrumentalna (zaspokajanie różnych potrzeb), ale także budowanie osobistych relacji i więzi, które ochronią nas przed samotnością, będą przestrzenią do wymiany myśli i wyrażania emocji a także źródłem wiedzy o sobie i wsparcia. Umiejętność komunikowania się jest więc ważna nie tylko z perspektywy niektórych grup czy zawodów, ale dla każdego. Potwierdzają to badania J. Stewart (2000), które wskazują, że występuje istotny związek pomiędzy komunikacją a jakością życia.

 

Komunikacja – czyli co?

Pojęcie komunikacja wywodzi się od łacińskiego słowa communicatio, oznaczającego wymianę, rozmowę czy też łączność. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji (komunikatu) i zdolność do odbioru oraz zrozumienia znaczenia tego przekazu. Samo słyszenie czy widzenie nie komunikatu nie oznacza więc jeszcze, że nastąpiła komunikacja – musimy być w stanie intelektualnie przetworzyć informację, która za pomocą zmysłów dotarła do naszego mózgu. Komunikacja więc to proces, który opiera się na zdolności do odbioru i rozumienia przekazu a także do przekazywania zrozumiałych komunikatów na zewnątrz.  Informacje te mogą być przekazywane za pośrednictwem słów, jednak równie ważnym elementem jest sposób, w jaki mówimy oraz to, jak wygląda i zachowuje się nasze ciało, a więc komunikacja pozawerbalna.

Oba rodzaje komunikacji (werbalna i niewerbalna) towarzyszą sobie i uzupełniają się wzajemnie. Rozdźwięk pomiędzy treścią naszych słów a mową ciała czy tonem głosu może sprawić wrażenie, że jesteśmy nieszczerzy lub niepewni tego, co mówimy i wprawić słuchacza w dezorientację lub spowodować, że uzna nas za mniej wiarygodnych. Spójność komunikatów natomiast sprawia, że wydajemy się bardziej zrozumiali a przekaz, który pragniemy komuś przekazać staje się bardziej klarowny, przejrzysty i wiarygodny.

Cisza

Cisza wydawać by się mogła zaprzeczeniem komunikacji, jednak nie zawsze tak jest. Jej wymowa zależy w głównej mierze od kontekstu społecznego, okoliczności oraz mowy ciała osób znajdujących się ze sobą w bliskim otoczeniu. Może świadczyć o emocjonalnym zamknięciu czy niechęci do nawiązania kontaktu, pragnieniu wycofania się z interakcji, ale może też być wprowadzana w konkretnym celu, np. aby dać rozmówcom przestrzeń do namysłu, okazać szacunek (minuta ciszy) lub zasugerować, że czekamy na wypowiedź drugiej strony.

Konteksty

Komunikacja może mieć charakter uniwersalny, międzykulturowy (np. sposób mimicznej ekspresji podstawowych emocji jest taki sam niezależnie od kultury czy położenia geofraficznego), lub też charakter uwarunkowany kulturowo (język, systemy gestów i znaczeń specyficznych dla poszczególnych kultur).

 

Wyzwanie

W pełni zrozumiała komunikacja jest zazwyczaj łatwiejsza w gronie osób, które już znamy lub przynajmniej przynależą do tej samej społeczności (dzięki czemu język i sposób komunikowania się może być uwspólniony). Większe wyzwanie może mieć miejsce, kiedy spotykamy ludzi z innych kręgów społecznych czy kulturowych a także w sytuacjach stresowych oraz takich, w których działamy pod dużą presją czasu. Wówczas nasze zdolności do analizy komunikatów mogą słabnąć, występować częściej mogą również błędy poznawcze, skutkujące nieadekwatną oceną otaczającej nas rzeczywistości, w tym także przebiegu rozmowy. W części drugiej artykułu przyjrzymy się czynnikom psychologicznym, które wpływają na efektywność naszej komunikacji oraz przedstawimy propozycje, w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić, aby usprawnić efektywność wymiany informacji w naszym życiu, a dzięki temu - zwiększyć codzienną efektywność.

 

Autor: Agata Przybylska – psycholog, psychodietetyk. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Główne obszary zainteresowań: psychologia kliniczna, psychodietetyka, psychologia osiągania celów, zaburzenia odżywiania.  W Fundacji Kreacja Ciała Plus prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe.

 

Literatura:

  • Skrzyński W., Dyryda M., Wykłady z psychologii społecznej (Wybrane zagadnienia)

Wróć