kreacja ciala
kreacja ciala

Blog

OSIĄGANIE CELÓW CZ. 2

Dodano: 21-10-2019

Osiąganie zamierzonych celów dla jednych okazuje się być pasmem sukcesów, dla innych batalią, w której kilkakrotnie odniosą porażkę, zanim osiągną to, na czym im zależy.

Co decyduje o tym, że jedni wypełniają swoje postanowienia, a inni zatrzymują się w połowie drogi? Jak to jest, że z pośród dwóch zdolnych osób pragnących sukcesu, jedna go osiągnie, a druga zostanie w tyle?

 

W poprzednim artykule Osiąganie celów cz. 1 (link), powiedzieliśmy, że realizacja postanowień i osiągania celów to złożony proces, złożony z wielu etapów. Zanim zaczniemy dziwić się, dlaczego dana osoba nie brnie jak burza, by osiągnąć sukces, który wydaje się być w zasięgu jej ręki, warto upewnić się, czy ta osoba rzeczywiście uświadomiła sobie już potrzebę osiągnięcia celu i podjęła decyzję, że jest to coś, o co warto walczyć (więcej na ten temat można znaleźć w linku podanym na początku akapitu).

Mówiąc jednak o osiąganiu celów, nie sposób nie wspomnieć o cechach indywidualnych, które mogą pomagać nam lub przeszkadzać w podejmowaniu ambitnych celów oraz ich realizacji. Teoria i badania psychologiczne wskazują na szereg takich cech, wśród których najczęściej wymieniane i najbardziej istotne wydają się być:

 • Wewnątrzsterowność
 • Poczucie własnej skuteczności
 • Planowanie
 • Wsparcie społeczne

 

Wewnątrzsterowność

Wewnątrzsterowność jest rodzajem głębokiego, często podświadomego przekonania, że otaczające nas wydarzenia są konsekwencją naszych własnych działań, a nie innych ludzi, losu czy przypadku. Bez wystarczającego poczucia wewnątrzsterowności nie będziemy mieć wystarczającej motywacji do działania, ponieważ w głębi serca nie będziemy wierzyć, że wkładane przez nas wysiłki mają jakikolwiek sens i mogą wpływać na rzeczywistość.

Aby rozwijać w sobie poczucie wewnątrzsterowności, warto sięgnąć po metodę małych kroków. Nie stawiaj sobie zbyt dużych wymagań. Na początek wybierz postanowienie, które jest dla Ciebie realne do wykonania i szybko zauważysz jego efekt. Oglądanie rezultatów Twoich działań pomoże Ci wzmocnić Twoje poczucie wpływu i doda Ci siły na realizację coraz ambitniejszych przedsięwzięć.

 

Poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności mówi o tym, czy dana osoba wierzy we własne możliwości. Chodzi o to, czy dana osoba ufa, że jest w stanie skutecznie wcielać w życie swoje zamiary, niezależnie od mogących się pojawić przeszkód. To przeświadczenie, że jest się zdolnym osiągnąć zamierzone efekty własnej pracy. Wysokiemu poczuciu własnej skuteczności towarzyszy wiele korzyści, wpływających na naszą motywację oraz sposób działania, m. in.:

 • wysokie poczucie własnej wartości
 • nadzieja na sukces
 • efektywne planowanie
 • kontrola nad własnym zachowaniem
 • większa zdolność do tolerowania frustracji i stresu
 • zdolność do wkładania większego wysiłku w wykonywane zadania
 • większa wytrwałość w zmierzaniu do celu
 • ambitniejsze cele
 • wyższe zaangażowanie w osiągnięcie celu

 

Aby kształtować wyższe poczucie własnej skuteczności, powinniśmy przede wszystkim zadbać o gromadzenie odpowiednich, wzmacniających doświadczeń. W jaki sposób? Oto kilka prostych wskazówek:

 • Nie obawiaj się podejmować wyzwań i stawiać sobie celów. Bez podejmowania wyzwań nie wyrobisz w sobie przekonania, że jesteś w stanie im podołać.
 • Stosuj metodę małych kroków, zacznij od najprostszych zadań – takich, których szansa niepowodzenia jest bardzo mała. Kiedy zauważysz, że małe wyzwania przynoszą sukces, sięgnij po odrobinę większe. W ten sposób unikniesz doświadczenia zawodu i niepowodzenia, które obniżają poczucie własnej skuteczności. Zamiast tego będziesz gromadzić zasób pozytywnych, wzmacniających doświadczeń.
 • Zauważaj własne postępy i sukcesy, notuj je – powszechnym błędem przy osiąganiu jakichkolwiek długofalowych celów jest koncentracja wyłącznie na potknięciach. Od tej pory staraj się zauważać to, co udało Ci się osiągnąć.
 • Nie rezygnuj ze wsparcia najbliższych osób, rodziny, kolegów z pracy. Pozwól się motywować.
 • Obserwuj innych, którzy osiągnęli podobne cele - ucz się od nich, korzystaj z ich doświadczenia, uwierz, że Tobie również może się udać.

 

Planowanie

O tym, jak ważne z perspektywy osiągania celów mówi m. in. Koncepcja siły woli J. Kuhla. Jego zadaniem jest nie tylko przeciwdziałanie naszemu zapominalstwu - podczas dokładnego planowania i wyobrażania sobie zamierzonych czynności, zadania te utrwalają się w naszym umyśle i zaczynają stanowić automatyczny motywator, z którego warto korzystać. Ważne jednak, aby wyobrażenia o zamierzonych czynnościach były szczegółowe i zawierały odpowiedzi na pytania:

 • Co dokładnie będę robić?
 • Gdzie to się odbędzie?
 • Kiedy?
 • W jaki sposób?

 

Tak drobiazgowo sformułowany plan pobudzi naszą wyobraźnię i spowoduje, że kiedy znajdziemy się w zaplanowanym miejscu i czasie, będziemy mieli większą tendencję do zachowania się w sposób zgodny z tym, o czym wcześniej myśleliśmy.

 

Wsparcie społeczne

Oprócz skutecznego planowania, dla utrzymania zapału do działania istotne jest również wsparcie innych ludzi, którzy będą potrafili zachęcać nas i motywować w zmierzaniu do celu. Dobrze jest otaczać się osobami, które będą doceniać nasze sukcesy i cieszyć się nimi razem z nami. Nie odbieraj sobie tej przyjemności 😊

 

Autor: Agata Przybylska – psycholog, psychodietetyk. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Główne obszary zainteresowań: psychologia kliniczna, psychodietetyka, psychologia osiągania celów, zaburzenia odżywiania.

 1. Baggozi, R. P., Edwards, E. A. (2000). Goal setting and goal pursuit in the regulation of body weight. Psychology and Health, 13, 593-621.
 2.  Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 3.  Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4.  Juczyński, Z. (1998). Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 5, 14, 54-63.
 5. Gollwitzer, P. M., Brandstatter, V. (1997). Implementation intention and effective goal pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 186-199.
 6.  Maddux, J. E. (red.). (1995). Self-efficacy, adaptation, and adjustment: theory, research, and application. New York: Plenum Press.
 7.  Schwarzer, R. (1997). Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model. W: Heszen-Niejodek, I., Sęk, H. (red.), Psychologia Zdrowia (s. 175-205). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wróć