kreacja ciala
kreacja ciala

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Kreacja Ciała Plus, ul. Edmundowska 2a 62-080 Jankowice, NIP 7811982928, REGON 381640419, KRS 0000754370.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Fundacji Kreacja Ciała Plus oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Fundacja Kreacja Ciała Plus.
 3. Fundacja Kreacja Ciała Plus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Fundacja Kreacja Ciała Plus przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi OCZO oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług OCZO, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. OCZO wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez OCZO jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na produkty i usługi Fundacja Kreacja Ciała Plus,
  • reakcji na informacje przesłane Fundacji Kreacja Ciała Plus z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Kreacja Ciała Plus, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacja Kreacja Ciała Plus.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Fundację Kreacja Ciała Plus. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 4. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.